Martes, 14 junio 2011

BASES XIV CONCURS DE FOTOGRAFIA

FOTOCLUB LA TORRE

CÀLIG – 2011

1) OBJECTIU: L’objectiu d’aquest concurs consisteix en fomentar, reconéixer, premiar i difondre la creativitat en el món de la fotografia.

2) TEMA: La temàtica és lliure.

3) PARTICIPANTS: Totes aquelles persones, majors de 16 anys, residents a Espanya.

4) INSCRIPCIONS: La inscripció és totalment gratuïta. Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no hauran estat premiades en cap altre concurs anteriorment. No podrà ser presentada cap fotografia els drets intel·lectuals de la qual no perteneixca íntegrament i sense excepció al participant del concurs.

5) ADMISSIÓ D’OBRES: La data límit per a l’admissió d’obres serà el dia 10 de juliol de 2011, data inclosa. No s’admetran fotografies a concurs amb posterioritat a la data indicada.

6) REQUISITS TÈCNICS: S’admetran fins a un màxim de 3 fotografies de dimensions “20 x 30” o “20 x 27” muntades sobre cartolina blanca “30 x 40” cms.

Les fotografies podran ser presentades en blanc i negre o color.

Hi podran participar totes les fotografies digitals o analògiques, sempre que no siguen un fotomuntatge*.

* Tècnica que consisteix en combinar dos o més fotografies per a crear una nova composició.

7) PARTICIPACIÓ: Per a participar serà necessari enviar les fotografies, amb la indicació al sobre “XIV CONCURS FOTOCLUB LA TORRE, CÀLIG”, a la següent direcció:

AJUNTAMENT DE CÀLIG – PLAÇA NOVA Núm. 1 – 12589 – CÀLIG

A/A. FOTOCLUB LA TORRE.

8) PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES: Els enviaments es faran per compte propi dels participants i lliures de despeses. Hauran d’arribar al destinatari degudament protegits.

Cada fotografia haurà de dur inscrits a la part posterior, amb lletra llegible, les següents dades:

– Pseudònim *

– Títol de la foto *

A banda, s’haurà d’adjuntar un sobre amb les següents dades:

– Nom i cognoms *

– DNI o NIE *

– Direcció *

– Telèfon de contacte *

– Pseudònim *

– Correu electrònic

El sobre haurà d’estar tancat.

L’absència d’alguna de les dades marcades amb asterisc (*) o l’incompliment de les bases suposarà la desqualificació automàtica de la foto.

9) DRETS: Els autors de les fotografies premiades cedeixen a Fotoclub La Torre, sense cost addicional al propi premi, les facultats d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció per a finalitats promocionals i/o culturals, sempre indicant el nom de l’autor de la fotografia.

Els participants es responsabilitzen i garanteixen al Fotoclub La Torre el compliment de les disposicions en matèria de propietat intel·lectual i de drets d’imatge de les fotografies presentades, i declaren que la seua difusió i/o reproducció envers el concurs no lesiona ni perjudica a terceres persones.

Foto Club La Torre no manipularà les imatges (o, en el seu cas, es realitzaria amb el corresponent permís de l’autor.)

10) MATERIAL PRESENTAT I DEVOLUCIÓ:

Les fotografies no premiades seran retornades als seus autors, conjuntament amb un diploma acreditatiu que certifica la participació al concurs. Fotoclub La Torre posarà tota l’atenció en la manipulació de les obres, però no es fa responsable de la possible pèrdua, dany o deteriorament dels arxius o fotografies remeses.

11) JURAT:

Estarà format per professionals del sector de la fotografia i de les arts.

12) FOTOGRAFIES GUANYADORES I SELECCIONADES:

Es comunicarà la decisió als guanyadors i premiats abans del dia del lliurament de premis. El lliurament de premis es realitzarà el dia 15 d’agost de 2011.

13) EXPOSICIÓ:

Una selecció de les fotografies s’exposarà a la plaça dels Doctors Marzà, de Càlig. L’exposició es realitzarà des del dia 12 al 15 d’agost de 2011, dins dels actes de les festes patronals.

(L’organització es reserva el dret de realitzar possibles canvis en la ubicació de l’exposició, cosa que s’indicarà degudament.)

14) PREMIS:

1r premi: 400 €

2n premi: 200 €

3r premi: 150 €

Accèssit: 120 €

Accèssit de caràcter local: 120 €

15) ACCEPTACIÓ:

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la decisió inapel·lable del jurat.

MOLT IMPORTANT: CADA CONCURSANT NOMÉS PODRÀ OPTAR A UN PREMI.

Comentar la noticia

SPOT BAR RESTAURANTE LES CAPSADES ARROCES CHOCHINILLO ANGUILAS AL ALL I PEBRE MARISCO PESCADO TORRADA DE CARNE - JN PRODUCCIONES. http://www.jntv.es/wp-admin/post.php?post=17026&action=edit